Aktív pályázatunk
 
   Meghívó Projektzáró konferenciára
   Projektzáró programja
   Sajtóközlemény

TÁMOP – 3.1.4. C-14-2015-0330 projekt Fenntartási időszakában 2016 / 2017 tanévben megvalósult programok

Közlekdej óvatosan! 2017.programunk képei

Fűben-fában orvosság! 2017 egészségnap az iskolában

Erdei iskola - Révfülöp - 2017

Közlekedés 2019.


TÁMOP – 3.1.4. C-14-2015-0330 projekt

Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázat

A kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A projekt címe: A sajátos nevelési igényű gyerekek egészség és környezettudatos szemléletének formálása, - a digitális világ felhasználása útján - élményszerű programok szervezésével

A szerződött támogatás összege: 11 974 904 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt során több programot kínálunk tanulóinknak:

• Erdei iskolai program A képek megtekinthetők itt

• Informatika szakkör A képek megtekinthetők itt

• Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata sajátos nevelési igényű tanulóknak A képek megtekinthetők itt

• Közlekedési ismeretek oktatása A képek megtekinthetők itt

• Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program A képek megtekinthetők itt

• Egészségnapok az iskolában A képek megtekinthetők itt

• Pedagógus továbbképzések A képek megtekinthetők itt

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2015.10.30.

A projektazonosító száma: TÁMOP-3.1.4.C -14-2015-0330


Gyógypedagógiai iskolaként, olyan innovatív tevékenységekre pályázunk, melyek megvalósításával, fenntartásával az iskolai nevelő-oktatómunka minőségének javulását, a tanulók ellátásának optimalizálását célozzuk meg.
Három téma köré csoportosítottuk projektünket.

Az elsőben, az oktatás minőségének és hatékonyságának javítása terén, kiemelten a digitális írástudás, az egészségfejlesztési készségek, a környezettudatosság és közlekedési ismeretek területére koncentrálunk.

Az informatikai programok hozzájárulnak a tantárgyi ismeretek oktatásának fejlesztéséhez, mind az informatikai szakkör, mind a digitális tartalmak és taneszközök oktatási gyakorlatban való használata által, célunk megtanítani a tanulóknak, hogy e kompetenciák fejlesztése elősegítheti fejődésüket, a világban való eligazodásukat.

A környezeti nevelés aktív formában való megtapasztalása érdekében, tevékenységbe ágyazott ismeretelsajátítást, erdei iskolát szervezünk a tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók számára 1-1 külön csoportban, pedagógusaink közül pedig többen továbbképzésen vesznek részt a témakörhöz kapcsolódóan.

A környezettudatos magatartást erősítjük a "környezetbarát" közlekedés terjesztésével.

A diákok egészséges életmódra neveléséhez, egészségtudatos szemléletformáló iskolai nevelése érdekében, - az egész iskolai közösséget érintő - tanórán kívüli tevékenységeket ösztönzünk, ami közvetve elősegíti a családok életvitelének, szokásainak pozitív irányú befolyásolását, a szülői kör programokba való bevonása útján.

A második téma, a konfliktus/agressziókezelési tréning, mely segíti a veszélyeztetett családi háttérből érkező tanulók megküzdő stratégiáinak kialakítását.

A tematikához szorosan kapcsolódnak a tanártovábbképzések, melyek egyrészt hozzájárulnak az iskolában elérhető gyógypedagógiai szolgáltatások körének bővítéséhez, /autizmus, alapozó terápia, fenntarthatóságra nevelés/, másrészt biztosítják a nevelőtestület tagjai számára a lelki egészség fejlődését, "Pszichofitness tréning" elvégzését.


Horváth Lászlóné
igazgató