Gyermek és ifjúságvédelem

TÁJÉKOZTATÓ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS HALMOZOTTAN

HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK ELLÁTÁSÁRÓL

Hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók támogatási formái:

  • Étkezés: Az óvodában és a nappali rendszerű oktatás 1-8. évfolyamán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekeknek az étkezés ingyenes. 
  • Tankönyvellátás: Minden tanulónak ingyenesen biztosítja az állam a tankönyveket.

A törvényi előírásnak megfelelően iskolánkban is bevezetésre került az óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység

A Sopron és Környéke Család- és Gyermekjóléti Intézetének munkatársai: 

Szociális segítő: Nádudvari Rita

Ügyeleti idő: szerda 9-10 óráig (helyben az iskolában)

Telefonszám: 06/30/1609915 (időpontegyeztetés szükséges)

E-mail: nadudvari.rita@gyerko.hu

Fogyatékosságügyi tanácsadó: Büki Lívia

Ügyeleti idő: kedd 10-12-ig (Gyermekjóléti Intézet, Sopron, Vasvári Pál utca 2/a)

Telefonszám: 06/30/2348533 (időpontegyeztetés szükséges)

Hiányzások igazolása:

Igazolatlan hiányzás eljárásrendje

Tanköteles tanuló esetén (16 év):

  • 10 óra igazolatlan mulasztás esetén értesíteni kell a szülőt, gyermekjóléti szolgálatot,
  • 30 óra igazolatlan mulasztás esetén szülő értesítése, gyermekjóléti szolgálat,
  • 50 óra igazolatlan mulasztás esetén értesíteni kell a szülőt, gyermekjóléti szolgálatot

50 óra igazolatlan mulasztás esetén a családi pótlék összege – törvényi határozat alapján –
megvonásra kerül!

Nem tanköteles tanuló esetén:

  • 10 óra igazolatlan mulasztás esetén értesíteni kell a szülőt, gyermekjóléti szolgálatot,
  • 31 óra igazolatlan mulasztás után – a törvényben foglaltak szerint – a tanulói jogviszony megszűnik.

    Digitális Gyermekvédelmi tájékoztató