Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra

1905. november 21-én született Budapesten.
1925-ben érettségizett a Zrínyi Ilona leánygimnáziumban.
1928-ban Párizsban írta meg bölcsészdoktori értekezését J. M. Guyau francia filozófus költőről, 1931-ben védte meg Budapesten.
1933-ban a Pázmány Péter Tudomány Egyetemen tanári oklevelet szerzett magyar-francia-német szakon.
Egyetemi évei végén beiratkozott a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára.

1932-1935 között recenziói jelentek meg az Athenaeum c. lapban.
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára került díjtalan gyakornokként. A Kór- és Gyógytani Laboratóriumban Szondi Lipót mellett dolgozott. Átmenetileg tanított a Siketnémák Intézetében és a Gyógypedagógiai Nevelő Intézetben is. Azonkívül a Lipótmezei Elmegyógyintézetben végzett lélektani vizsgálatokat. Állandó alkalmaztatási helye mindvégig a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola maradt, ahol segélydíjas prógaszolgálatos tanár, gyógypedagógiai intézeti tanár, rendes tanár, főiskolai előadó /1942/, majd pedig a Lélektani Laboratórium megbízott vezetője lett /1946/.

1938-tól végzett öt éven át Doboz községben, nyári szabadsága idején, falusi nincstelenek gyermekein összehasonlító pszichológiai vizsgálatokat abból a szempontból, hogy a nyomor hogyan befolyásolja a szellemi fejlődést. Ennek egy része megjelent Illyés Gyula: Lélek és kenyér című munkájában /Nyugat 1940/.
1939-ben házasságot kötött Illyés Gyulával.
1948 Gyógypedagógiai Főiskolai rendkívüli tanár.
1950 tanszékvezető tanár
1972 a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója
1979 nyugdíjba vonul.

Tevékenységei a tanítás mellett
Vezette a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetet, ahol a Vizsgáló és Tanácsadó részlegben ambuláns módon szolgáltatásokat adtak a sérült gyermekeknek és családjuknak, közreműködött gyógypedagógiai óvoda létrehozásában, fogyatékosok számára munkatelepek, foglalkoztatások, védőmunkahelyek szervezését végezte 1975-től a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola új, Damjanich utcai épületének kialakításában és megvalósításában vett részt.

Publikációiból:
1931 Jean-Marie Guyau, mint esztétikus, Budapest 1931
1940 az öröklés tudomány fejlődéstörténete /Gyógypedagógiai Nevelőintézet Évkönyve, 1940/
1941 Kórlélektani vizsgálatok ikreken /Az ikrek testi és lelki tulajdonságai, Budapest 1941/
1941-1942 Adatok a családfa szerkesztéséhez /Gyógypedagógiai Nevelőintézet Évkönyve 1941-42/
1968 Gyógypedagógiai Pszichológia /szerkesztette és társszerzője volt/
1983-tól férje, Illyés Gyula halála után, a hagyatékának a rendezésével és közlésével foglalkozott. Megjelentette Illyés Gyula posztumusz verseskötetét / A Semmi közelít, Budapest, 1983/ az Illyés Gyula Emlékkönyvei /Budapest 1984/, a József Attila utolsó hónapjairól című könyvet /Budapest 1987/ és Illyés Gyula Naplójegyzeteinek 8 kötetét.

Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra 1995. május 14-én halt meg.