Értelmileg akadályozott tanulók általános és készségfejlesztő iskolai tagozat

Az értelmileg akadályozott tanulók tagozata magába foglalja az óvodai csoportot, az értelmileg akadályozott tanulók általános iskolai és készségfejlesztő iskolai osztályait, valamint a súlyosan, halmozottan sérült tanulók fejlesztő nevelés-oktatást végző csoportot.

Az értelmileg akadályozott tanulók tagozatán középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése- oktatása és fejlesztése történik. Tanulóink a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján kerülnek iskolánkba.

A tanköteles korú értelmileg akadályozott tanulók képzésének során figyelembe vesszük:

  • az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés megváltozását
  • sajátos tanulási képességeket
  • egyéni szükségleteket
  • a felnőttkori élet behatárolt lehetőségeit

Feladatunk:

  • biztosítani a személyiség harmonikus fejlődését
    • megvalósítani hiányosan működő képességek korrekcióját
    • csökkenteni egyénre szabott terápiás eszközök, eljárások alkalmazásával a hátrányokat

Mindehhez igyekszünk olyan iskolai légkört teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.

Fejlesztő nevelés-oktatás

A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanköteles korú, súlyosan és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok sokoldalú fejlesztését végezzük.

Az egyéni képességek, lehetőségek és fejlettség mellett a lehető legnagyobb önállóság feltételeinek megteremtésére, az önismeret fejlesztésére, és az „együttélés” megtanulására törekszünk. Ennek alapja elsősorban az alapszükségletek kielégítése, jó testi és lelki közérzet megteremtése, a biztonságérzet kialakítása, valamint a szociális, a kommunikációs és más kognitív készségek specifikus módszerekkel való kompenzálása, a fejlődésben elmaradt készségek habilitációs fejlesztése, a mindennapi gyakorlati készségek speciális módszerekkel való tanítása. A fejlesztés csoportos keretek között, egyénre szabott terápiás fejlesztő eljárások segítségével valósul meg.

A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése, nevelése és oktatása során egyaránt teret kap a csoportközösségben, kiscsoportban, illetve egyénileg megvalósuló fejlesztés.

Az alábbi foglalkozásokat, fejlesztéseket biztosítjuk:

•          Beszéd- és kommunikáció fejlesztés (alternatív- és augmentatív kommunikáció)

•          Mozgásfejlesztés (szomatopedagógiai fejlesztés)

•          Kognitív fejlesztés (érzékelés, észlelés, figyelem, gondolkodás és memória)

•          Sérülésspecifikus gyógypedagógiai fejlesztés (logopédia, tiflopedagógia, stb.)

•          Önellátás és egészséges életmódra nevelés

•          Érzelmi és szociális nevelés

•          Játékra, kreativitásra, szabadidős tevékenységre nevelés

•          Zenei nevelés

•          Bazális stimuláció

A tanulókat 27 éves korukig fejlesztjük iskolánkban.

A fejlesztő nevelést – oktatást intézményünk két színtéren biztosítja:

•          saját intézményen belül

•          az Alpokalja Szociális Otthonban