Szakiskolai tagozat

A szakiskolai képzés során tanulóink elsajátíthatják mindazokat az ismereteket, kompetenciákat, amelyek az önálló életvitelhez szükségesek, a munkában való eredményes részvételhez nélkülözhetetlenek.

A nyolcadik osztály elvégzése után a tanulók a szakiskola kötelező 9/E előkészítő évfolyamára járnak. Ebben a képzésben közismereti tárgyak mellett tanulnak szakmai alapozó ismereteket, pályaorientációt, valamint digitális kultúrát. Ennek elvégzése után a következő szakmák közül választhatnak tanulóink: