Pályázataink


Gyógypedagógiai iskolaként, olyan innovatív tevékenységekre pályáztunk, melyek megvalósításával, fenntartásával az iskolai nevelő-oktatómunka minőségének javulását, a tanulók ellátásának optimalizálását céloztuk meg.
Három téma köré csoportosítottuk projektünket.

Az elsőben, az oktatás minőségének és hatékonyságának javítása terén, kiemelten a digitális írástudás, az egészségfejlesztési készségek, a környezettudatosság és közlekedési ismeretek területére koncentrálunk.

Az informatikai programok hozzájárultak a tantárgyi ismeretek oktatásának fejlesztéséhez, mind az informatikai szakkör, mind a digitális tartalmak és taneszközök oktatási gyakorlatban való használata által, célunk megtanítani a tanulóknak, hogy e kompetenciák fejlesztése elősegítheti fejődésüket, a világban való eligazodásukat.

A környezeti nevelés aktív formában való megtapasztalása érdekében, tevékenységbe ágyazott ismeretelsajátítást, erdei iskolát szervezünk a tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott tanulók számára 1-1 külön csoportban, pedagógusaink közül pedig többen továbbképzésben vettek részt a témakörhöz kapcsolódóan.

EFOP-3.1.6-16-2017-00032
– A köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése a Soproni Tankerületi Központ intézményeinél című projekt keretén belül

átfogó célunk a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekek minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférésének biztosítása volt, melyet a fejlesztő nevelés és oktatás infrastrukturális és szakmai fejlesztése, családjaik információs tájékoztatása és társadalmi elszigeteltségük csökkentése, s egyben magas színvonalú utazó gyógypedagógiai ellátás biztosításával valósítottunk meg.

Elnyert támogatási összeg: 40 000 000 Ft

Pályázataink:

S.M.J.V. Sporttámogatás 2016.

S.M.J.V. Sporttámogatás 2017.

S.M.J.V. Sporttámogatás 2018.

S.M.J.V. Sporttámogatás 2019.

S.M.J.V. Sporttámogatás 2020.

S.M.J.V. Sporttámogatás 2021.

S.M.J.V. Sporttámogatás 2022.

S.M.J.V. Sporttámogatás 2023.

A környezettudatos magatartást erősítjük a „környezetbarát” közlekedés terjesztésével.

A diákok egészséges életmódra neveléséhez, egészségtudatos szemléletformáló iskolai nevelése érdekében, – az egész iskolai közösséget érintő – tanórán kívüli tevékenységeket ösztönzünk, ami közvetve elősegíti a családok életvitelének, szokásainak pozitív irányú befolyásolását, a szülői kör programokba való bevonása útján.

A második téma, a konfliktus/agressziókezelési tréning, mely segíti a veszélyeztetett családi háttérből érkező tanulók megküzdő stratégiáinak kialakítását.

A tematikához szorosan kapcsolódtak a tanártovábbképzések, melyek egyrészt hozzájárulnak az iskolában elérhető gyógypedagógiai szolgáltatások körének bővítéséhez, /autizmus, alapozó terápia, fenntarthatóságra nevelés/, másrészt biztosítják a nevelőtestület tagjai számára a lelki egészség fejlődését, „Pszichofitness tréning” elvégzését.


Elolvasom
Iskolánk több mint 200 éves épületének utcafrontja a SMJV Önkormányzata gondozásában megvalósult TOP pályázatnak köszönhetően – kívülről (homlokzat, nyílászárók) teljes felújításra került. Az energia-hatékonyság növelésével Ökoiskolai céljaink is megvalósulhattak.
KóPÉ Sport és Szabadidő Egyesület
kópé