Zöld tevékenységek a Kozmutzában

Ökoiskolai munkánk:

A Soproni Kozmutza Flóra EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskolában sokrétű oktató-nevelő munkát végzünk. Intézményünkben tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulókkal foglalkozunk óvodás kortól egészen szakiskolai tanulmányaik végéig.
Diákjaink sokfélesége miatt igyekszünk programjainkat minél színesebbé, élménytelivé varázsolni.
Az örökös ökoiskolai cím feladatokkal jár. E vállalások megoldásába és programjaink megvalósításába intézményünk összes tanulóját valamint a szülői és nevelői kört is igyekszünk bevonni. Tanáraink szakmai munkaközössége, szülői munkaközösség tagjai és a Diákönkormányzat képviselői is részt vállalnak a programjaink megvalósításában.

Célunk hogy tanulóink iskolai tanulmányaik alatt mind több természetközeli élménnyel gazdagodjanak, és így megszeressék a környezetüket és a természetet. Ha valaki szeret valamit, arra vigyáz. Így történik ez a fogyatékkal élő embereknél is. Feladatunk e téren a környezettudatos társadalomba történő integrálás elősegítése. Pozitív tapasztalatok és élmények szükségesek ahhoz, hogy tanulóink értékként tekintsenek az őket körülvevő természeti értékeinkre, valamint kulturális örökségeinkre. A fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták bemutatása és átadása nem csak a szülők, de a pedagógusok feladata is.

A szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás szemléletmódjának fejlesztése mindennapos feladatunk, és ebbe a követendő példamutatás is kötelességünk. Cél, hogy a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlata váljon megszokottá tanulóink számára, nem csak az iskolában, de otthon is. Iskolánkban minden osztályfokon és
tanteremben folyamatosan működik, így a kommunális hulladékot jelentősen lecsökkentettük. A szelektív gyűjtést is tanulóink ellenőrzik, a Diákönkormányzat tagjai heti rendszerességgel pontozzák társaik teljesítményét.

Kiemelt a környezeti nevelés feladata, melynek megvalósításához alternatív megoldásokat alkalmazunk. Programjainkon az állatok, növények az élőlények szeretetére nevelés, az egészséget és természetet óvó projektek megvalósítása mind cselekedtető és életorientált gyakorlati tevékenységbe ágyazva történik meg iskolánkban.

Tekintettel arra, hogy intézményünk Sopron belvárosában található, ezért lehetőségeinkhez mérten egyéb módon törekszünk tanulóinkkal megismertetni a kertészkedés örömeit: biotopok felhasználásával ültetünk, fásítunk és zöldítünk. Iskolánk többi tagozatán tanuló diákjaink is aktívan bevonódnak a környezeti nevelési feladatokba, a téli hónapokban madáretetők kihelyezésével is érzékenyítjük, tanítjuk őket a környezetünkben élő állatokról való gondoskodásra. A madáreleség kihelyezése a kijelölt felelősök feladata.
A mindennapos iskolai életet is áthatja a fentebb említett szemléletformáló munka. Az osztályok tanulói részt vesznek jeles napjaink megünneplésében, valamint témaheteken, mégpedig olyan formában, hogy különböző alkotásokat készítenek, illetve feladatokat oldanak meg az adott központi témával kapcsolatban, motiváló digitális eszközökkel illetve gyakorlati feladatok keretében.
E jeles napjaink a Föld napja, Kenyér világnapja, Madarak és Fák napja, a Víz világnapja és az Állatok Világnapja.

Iskolánk programjai közé tartoznak az iskolai kirándulások, melyeken az egész iskolaközösség részt vesz, diákok és pedagógusok is. Az elmúlt években meglátogattuk a Pannonhalmi Apátságot, Jeli Arborétumot, Göbösmajor – Erdei iskolai táborhelyet, a Futura Élményközpontot, a tihanyi Levendula Ház Látogatóközpontot.
Az éves kirándulásainkon kívül a tanulóink részt vehetnek az egy hetes erdei iskolai programunkon, melyet immár 23. éve folytatunk, valamint napközis táborainkon, amelyeket pedagógusaink szerveznek a Csodaszarvas program keretein belül. Az elmúlt években Csodaszarvas projekt keretében lehetőségük volt ellátogatni Szigetközbe és az Őrségbe. Hagyományos Erdei iskolai programjainkat is változatos helyszíneken bonyolítottuk, ezek segítik, hogy diákjaink kimozdulva a szegregált iskolai környezetből, kipróbálják a többségi tanulókkal való együttes élmények és felfedezések örömét. Ilyen táborhelyszínek voltak például Egervár, Ravazd, Tihany, Révfülöp és Visegrád. Az újszerű, élményalapú, gyakorlatorientált tanulás, a társadalmi érzékenyítés lehetőségét rejti magában.
A táborainkon az élményközpontú tanulást minél több érzékszerv bekapcsolásával megvalósított tapasztalati tanulás szolgálja, melyek lehetőséget nyújtanak kollégáink számára, hogy hasznosítsák eddigi továbbképzéseiken szerzett tapasztalataikat, módszertani tudásukat. Ezek között kamatoztatjuk a PaNaNet+ projekt rendezvények által nyújtott szemléletformáló élménypedagógián alapuló gyakorlatot is.

A „Környezeti nevelési programok sérült és fogyatékkal élő gyermekeknek” c. projekttevékenység keretében megvalósuló tanulmányút s egyben továbbképzés, több helyszínen szolgálta a pedagógusok és a résztvevők környezeti nevelés terén történő érzékenyítését, és tudásgazdagítását: Nürnbergben kaptunk ízelítőt a fogyatékos személyek számára hozzáférhetővé alakított élménypedagógiai elemekből, majd a hazai helyszíneken láthattuk a saját gyakorlatba való átültetés sikerességét.
Mindez elősegítette, hogy élményszerű programokkal, a természeti, kulturális értékeinket megmutatva, a széttagolt ismereteket összekapcsolva, rendszerszemléletet alkotva nevelhessünk és taníthassunk a program ideje alatt, amely lehetőséget biztosít tanulóink számára a természetvédelemi, állatvédelemi, környezetvédelmi ismeretek bővítésére és a mindennapi gyakorlatba történő átültetésére.
Mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt években a környezettudatos magatartást, szemléletet és életvitelt tovább erősíthettük tanulóinkban, s bízunk abban, hogy a projektelemek adaptálásával kialakított gyakorlatok eszközeinkké váltak az információk élményszerű átadására és a tanulóink szemléletformálására környezetünk megóvása tekintetében.