Hitvallásunk

Az iskola hitvallása:

Valljuk, hogy a tanulók képességeinek kibontakoztatása csak a személyiség egészének fejlesztésével együtt lehet sikeres, ezért arra törekszünk, hogy  az iskolával tanulói jogviszonyban álló gyermekek az életkoruknak, fejlettségi állapotuknak, szükségleteiknek megfelelő teljeskörű gyógypedagógiai ellátást kapjanak: mind a tanórán, mind a tanórán kívüli egészségügyi és pedagógiai habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon, a tehetséggondozás terén, valamint a gyermekvédelem területén elsősorban kulturális, illetve szociális hátrányaik enyhítése érdekében. Szemléletünk gyermekközpontú, amely tanítványainkhoz való pozitív érzelmi viszonyunkat, gyermekszeretetünket jelzi, s hogy munkánk során a tanulók mindenekfelett álló érdekeit tartjuk szem előtt, nyitott, humánus, érzelmi biztonságot nyújtó légkört teremtve számukra.

Jelmondatunk – Kozmutza Flóra:  „A segítségnyújtás is lehet szenvedély”