Szülősegítés

A kialakított Szülő-klub keretében felvilágosító előadásokat, tájékoztatásokat adunk a szülőket érintő fontosabb kérdésekben, a szociális háló kiterjesztése érdekében.
Fontos a szülőkkel való együttműködés, a szülőkkel való szoros kapcsolattartás. Ennek érdekében feladatunk:

  • a szülők folyamatos, naprakész, időben történő szakszerű tájékoztatása minden, saját gyermekét érintő kérdésben
  • a szülők segítése gyermekük iskolai munkájának, teljesítőképességének megismerésében
  • egységes iskolai és családi követelményrendszer kialakítására törekvés
  • a sikeres pályaválasztás érdekében a szülők reális tájékoztatása az általános iskolai és készségfejlesztő iskolai tanulmányok befejezését követő továbbtanulási, elhelyezkedési realitásokról
  • a hatékony szülői környezet és az eredményesebb együttműködés érdekében a szülői igényeknek megfelelő témákban szülői fórumok tartása
  • az intézmény nyitottabbá tétele a szülők felé (közös programok szervezése, az iskolai programokba való bekapcsolódás lehetőségének biztosítása
  • a szülői szervezettel való intenzív kapcsolat fenntartása