Óvoda


Soproni Kozmutza Flóra EGYMI intézményének régi álma valósult meg – 2017. szeptember 1-jén megnyithatta a Sajátos Nevelési Igényű, többségi óvodába nem integrálható kisgyermekek számára óvodai csoportját.

Felvételt nyerhetnek Sopron városából, és a Soproni Járáshoz tartozó településekről, az Országos hatáskörrel bíró mozgás-, hallás-, látásvizsgáló Szakértői Bizottságok, illetve a területileg illetékes Győr- Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhely Intézményében működő Szakértői Bizottság által intézményünkbe javasolt, integrálatlan nem nevelhető óvodás korú gyermekek.

Feladataink a speciális óvodai nevelést igénylő gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének biztosítása, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságokon túl az egyes gyermek egyéni fejlettségének, diagnózisának figyelembevételével.

Az őszi félévben a Soproni Egyetem gyógypedagógus hallgatóit fogadjuk, akik örömmel kapcsolódnak be óvodánk életébe. A szülők hozzáállása és támogatása minden tanévben kiemelkedő. Hétköznapjainkat az anyanyelvi, vizuális nevelés mellett népdalok, körjátékok, színesítik.  

Kapcsolattartás:

  • Célunk a családi élet megismerése, közös értékek keresése (egyéni beszélgetések, anamnézis felvétel)
  • Szülői értekezletek, szülőklub, ünnepélyek, projektek, fogadóórák, nyílt nap – igény szerint
  • Közös   programok   szervezése:   múzeumlátogatás,  ünnepi programok, kirándulások)